Disclaimer

Hoewel bij de ontwikkeling deze internetsite zorgvuldigheid is
betracht, bestaat de kans dat bepaalde informatie na verloop
van tijd verouderd is of niet meer juist is. PW Consult is dan
ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die
worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen van deze
internetsite mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van PW Consult worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen
te worden gericht aan:

PW Consult,
Godfried Bomanslaan 15
1187 VM Amstelveen